Toezicht en zeggenschap

Dit jaar stopt LeVinck Cao en Bestuur met het toezicht houden bij Stichting Prisma, zorginstelling voor mensen met een beperking. De termijnen zitten erop. Het is tijd om het stokje weer over te dragen. We kijken terug op een boeiende periode waarin maatschappelijk toezicht in de zorg centraal staat en de zorgsector de ene transitie na de andere doormaakt. Dit onder een snel veranderende maatschappij.

De komst van de WMO, Participatiewet, veranderingen in de AWBZ, allen met een sterk financieel kader maar tegelijkertijd met een uitdaging. De zorg moet anders is het motto. De overheid trekt zich verder terug, de burgers zijn meer aan zet.

Lokaal is het devies en zorgverzekeraars kennen slechts nog het motto "financieel gedreven kwaliteit". Tegelijkertijd is de cliënt mondiger, zijn de beperkingen complexer van aard en stelt de maatschappij als vanzelfsprekend hoge normen. De werknemer roert zich in datzelfde ritme en ziet dat zijn professionaliteit en liefde voor het werken in de zorg in de knel raakt. Verantwoordingsdrift, regels, bezuinigingen, maar waar blijft de mens en de aandacht?  

Prisma heeft de voorbije jaren de vlucht naar voren gekozen en passend bij haar DNA vanuit de cliënt samen met medewerkers en ouders/familie van de cliënten tal van initiatieven genomen die antwoord geven op al die veranderingen. Van minder regelgeving en schrappen wat niet toevoegt aan het welbevinden van de cliënt tot het als eerste in Nederland ondertekenen van de Rechten van de Mens met een beperking, nog voordat de politiek zover was. Prisma ontwikkelde in de afgelopen jaren nieuwe innovatieve behandelmethoden en scoort intussen hoog op medewerkerstevredenheid, of beste werkgeverslijsten. Werknemers worden dan ook volop meegenomen in alle ontwikkelingen met een ondernemingsraad die kiest voor zeggenschap bij de start van beleid en niet als sluitstuk. Niet de de ondernemingsraad staat centraal, maar net als de cliënten, de werknemers. Zeggenschap regel je daar waar het werk gebeurt en niet op afstand in een bestuurskamer. Het gaat ook hier om het contact met elkaar en samen waarde toevoegen aan het welbevinden tijdens behandelen, verblijven, wonen of werken op de Prismalocaties of daar waar Prisma cliënten hun dagelijkse activiteiten doorbrengen.

Op de achtergrond kijkt, oordeelt en adviseert de Raad van Toezicht. Op afstand, soms dicht betrokken, altijd weer het evenwicht zoekend tussen kwaliteit, financiën en het levend houden van het unieke Prisma DNA. Een Raad die eveneens zoekt naar het juiste evenwicht in bestuurlijke competenties en de maatschappelijke functie. De ervaringen in de zorgsector, kennis van het functioneren van de arbeidsmarkt, van Governance vraagstukken en financiële invalshoeken, met een sterke visie op hedendaags ondernemerschap en focus op werknemers die het beste functioneren wanneer ze vanuit eigen regie en professionaliteit handelen, werd vanuit LeVinck Cao en Bestuur door Leon Vincken waarde toegevoegd om het Prisma DNA te versterken. 

Meer weten over Prisma? Kijk op www.prismanet.nl

Tweets over het toezicht van Leon Vincken