Cao Nederlandse Podia duurzaam

Met de keuze voor beloning boven het schaalmaximum en de mogelijkheid om van de cao af te wijken als een werknemer in zijn huidige functie tijdelijk niet optimaal kan functioneren, laat de cao Nederlandse Podia zien dat werkgever en werknemer samen duurzame inzetbaarheid kunnen realiseren. In combinatie met de in eerdere cao overeengekomen jaaruren systematiek, 80-90-100 regel en ruimte voor flexibele inzet, plaatst deze cao zich als voorbeeld voor het realiseren van duurzame arbeidsrelaties. 

Partijen hebben onder begeleiding van LeVinck Cao en Bestuur met elkaar de praktijk van alle dag verkend en naar oplossingen gezocht die passend zijn voor de podia en theaters. Met een duidelijke focus op het vinden van oplossingen om werknemers en werkgevers te stimuleren samen te werken aan duurzame inzetbaarheid. Het zoeken naar voorbeelden in andere sectoren, het met elkaar bespreken en doorbreken van principiële standpunten, maar vooral ook het creëren van wederzijds begrip, maakte nieuwe afspraken mogelijk. Afspraken waarbij er ruimte is voor beloning en groei boven het huidige maximum. Maar ook afspraken over het kunnen afwijken van de cao en maatwerkoplossingen mogelijk maken voor werknemers die vast lopen in hun huidige functie. De quotes in het uitgegeven persbericht spreken voor zich.

Lees hier de gemaakte afspraken in het principeakkoord. De leden van Kunstenbond en Werkgeversvereniging Nederlandse Podia zijn onlangs akkoord gegaan met dit akkoord. LeVinck Cao en Bestuur verwerkt dit akkoord tot de nieuwe cao Nederlandse Podia 2017-2019.