Ondernemend pensioenfonds

Pensioenfonds Recreatie wordt ondernemend en houdt daardoor de pensioenregeling betaalbaar. Een ondernemingsplan ingegeven vanuit de ambitie om werkgevers recreatiebreed aan te sluiten is de eerste stap om de groeiende sector te bedienen. Het pensioenfonds kent nu nog een verplichtstelling voor de verblijfsrecreatie en zwembaden. De sector recreatie is echter veelomvattender.

Zo kent de sector pret- en safariparken, speelhallen, wellnesscentra en recreatieve sportcentra. Met een actuele levendige discussie over nut en noodzaak van een goede pensioenvoorziening in ons land zet het fonds een nieuwe koers naar de toekomst. Het fonds gaat werkgevers en werknemers in de branche laten zien dat zij een passend antwoord heeft wanneer werkgever en werknemer pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde vinden en beperkt zich hierdoor niet meer tot alleen de afspraken hierover in de cao voor de verblijfsrecreatie.

Lees meer in het FD-Pro artikel. 

Leon Vincken is bestuurder van het fonds namens werkgevers.