Samen doelen stellen - samen verdienen

De nieuwe Cao Dibevo NPMB-VMN zet een stap naar een nieuw tijdperk waarin ondernemer en werknemer samen werken aan succes en daardoor beiden meer kunnen verdienen. Cao-partijen werken vanaf komend seizoen met een hierop aangepast loongebouw.

Niet alleen het loongebouw is aangepast ook de jaarlijkse rituele dans rondom cao salarisstijging is verlegd naar de ontwikkelingen die voor werknemer en ondernemer beiden van belang zijn. De prijsontwikkeling in de winkel en de inflatie. De prijzenindex bedrijven en de afgeleide consumenten prijzenindex bepalen vanaf 2019 jaarlijks 2/3e van de salarisstijging die op 1 juni van het jaar in gaat. Het andere derde deel blijft nog het speelveld van afspraken tussen brancheverenigingen Dibevo, NPMB, VMN en CNV Vakmensen. Werknemers en ondernemers krijgen hiermee een stabielere kosten- en loonontwikkeling die past bij het economisch getijde. De cao-onderhandelingen concentreren zich daarnaast op zaken die de arbeidsverhoudingen en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de plaats van werkzaamheden leggen. 

Zo is ook gewerkt aan een transparant, keep it simple, beoordelingssysteem dat veelal kleine mkb-ondernemers kunnen gebruiken. Met het formuleren van maximaal vijf SMART doelstellingen te behalen door de werknemer kan gezamenlijk gebouwd worden aan de toekomst van de onderneming. Wordt meer als de helft van de doelstellingen behaald, dan groeit het salaris van de werknemer boven het basis loongebouw uit. Lukt het niet dan wordt salaris voor een jaar bevroren of na twee jaar een stapje terug geschroefd. 

De cao Dibevo NPMB-VMN, een samenvoeging van de cao’s voor detaillisten gezelschapsdieren, muziekinstrumenten, bladmuziek en pianotechnici, zet met deze nieuwe ontwikkeling een nieuwe trend van samen doelen stellen - samen verdienen in de detailhandel. LeVinck Cao en Bestuur is namens werkgevers, onderhandelaar voor deze cao. Na Algemeen Verbindend Verklaring is de cao van toepassing op 800 winkels met 5000 werknemers. 

Download hier de cao Dibevo NPMB-VMN