Cao Dibevo en NPMB-VMN samen verder

Afgelopen cao-seizoen zijn de beide cao's Dibevo en NPMB-VMN, de dierenspeciaalzaken en de muziekinstrumenten-bladmuziek, samengevoegd tot één cao en algemeen verbindend verklaard. Voor de muziekinstrumenten-bladmuziek is deze AVV de eerste keer en daarmee uniek in de branche.

Deze cao is een vooruitstrevende cao met regie op werktijden voor werknemers, flexibele inzet en openingstijden, duurzame inzetbaarheid, mantelzorgafspraken, prestatiebeloning door het gezamenlijk inzetten voor een bloeiende onderneming en aandacht voor opleiding met persoonlijke leerrekeningen en een sociaal fonds.

In de meest recente cao-afspraken is vooral aandacht gegeven aan het beloningssysteem en het daarbij passende beoordelingssysteem. Werknemers kunnen voortaan boven hun loonlijn uitgroeien als ze extra doelen, die ze samen met de ondernemer stellen, weten te behalen. Maar net als een ondernemer is er dan geen automatisme van achteroverleunen. Ieder jaar is het laten zien aan elkaar dat je samen staat voor de bloei van de onderneming om de passende beloning ook te behouden. Het lijkt complexer dan het is. De voorwaarde scheppende cao-afspraken zijn eenvoudig en door iedere ondernemer en werknemer in de winkelstraat toe te passen. En kom je er samen een keer niet uit, dan ondersteunt een landelijke commissie met advies. Het systeem van beoordelen mag de werkgever ook toepassen voor nieuwe werknemers om zo te bepalen of de volgende stap in het loongebouw gezet kan worden, in plaats van deze automatisch toe te passen. Het loongebouw is in de cao aangepast om beter aan te sluiten bij deze vorm van beloning. Tegelijkertijd is het loongebouw en bijbehorende functies weer meer in evenwicht gebracht.

Met deze nieuwe cao is ook besloten om een nieuw sociaal fonds in te richten. Het sociaal fonds Dibevo NPMB-VMN, oftewel SFDN. Sociale partners zetten hier de werkzaamheden voort die voorheen plaatsvonden in het bredere fonds SBD in de detailhandel. De opleidingsinspanningen, arbeidsmarktonderzoek, duurzame inzetbaarheid en cao-informatie uitwisseling is hiermee voor de komende jaren verzekerd. SFDN wordt net als de cao-tafel, ondersteund door LeVinck Cao en Bestuur.