Virus aan boord

Een bijzondere periode met veel onzekerheden op alle plekken van onze werkzaamheden. De Covid-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus roept een halt toe aan onze manier van werken en alle gemaakte plannen. Er is veel vraag naar duiding van de gevolgen van deze pandemie terwijl deze volop om zich heen slaat.

Intussen lijkt de eerste golf voorbij en gaat her en der weer het positieve gevoel de boventoon voeren. LeVinck Cao en Bestuur adviseert en ondersteunt en werkt samen met haar opdrachtgevers aan een nieuwe toekomst.

Veel activiteit in de beveiliging, het cao-front ligt stil en de pensioenwereld richt zijn focus op de economische gevolgen. Gelukkig kent pensioen een heel lange horizon en bekendheid met economische crises. Daar worden we eerder beperkt door video conferenties in plaats van fysieke aanwezigheid in onze manier van werken. Dat brengt lessen in nog meer efficiëntie met zich mee en nieuwe uitdagingen. Een stil cao-front is nu welkom. Veel uit te ruilen is er niet. Wie is nog zeker van een stabiele toekomst met economische groei? Andere vraagstukken liggen in de herstelfase straks op tafel. Nu is het voor branches zaak om maximaal in te zetten op juiste en passende maatregelen om deze crisis het hoofd te bieden, netwerken, lobby activiteit en ondersteunen bij anderhalvemetereconomie protocollen of het passend maken van extra financiële steun vanuit de overheid. 

In de beveiliging is crisis een bekend begrip, van opschalen naar afschalen naar plannen voor de what if. Vanuit de branchevereniging VBe NL wordt gestuurd om leden maximaal te ondersteunen in deze tijd, vooral in de evenementenbeveiliging waar het werk helemaal stil is komen te liggen en nog geen enkel vooruitzicht is op een start. Meldde ons vorige bericht nog een tekort aan werknemers. Nu zit iedereen thuis. Een bijzondere tijd. Lees meer hierover op www.vbe.biz. met blogs, actualiteit en een voorbeeld van een anderhalvemetereconomie protocol. 

Covid-19 markeert 2020 met een pandemie waarvan de omvang en gevolgen nog een groot vraagteken zijn. Intussen werken en bewegen we op afstand van elkaar en gaan onze kinderen na twee maanden weer volledig naar school.