Crisis houden aan - zo ook rechtszaken

We rollen de laatste decennia van crisis in crisis tot zelfs een oorlog die alles en iedereen raakt. Intussen kondigt de lente zich aan en draait de wereld met smeltende ijskappen haar rondjes alsof niets aan de hand is. Inflatie, opwarming, fakenews en nog meer vraagstukken zonder antwoorden. Het is een zoektocht van over elkaar buitelende belangen én rechtszaken.

Belangen zijn legitiem. Bij tegengestelde belangen is het zaak een gedeeld belang te vinden en als dat er niet is te zien of er ruimte is voor beide belangen. Vaak is dat niet het geval. Zeker niet in de wereld van de polder. Ook daar slaat het individualisme hard toe. Fakenews is niet ver weg, noem het halve waarheden ten gunste van zelfprofilering. Maar waar je er samen niet meer uitkomt, is er altijd nog onze rechtspraak.

AVV

Dat maken we in de veiligheidsbranche ten volle mee. Bekend zijn de verschillen van inzicht tussen bedrijven onderling maar ook tussen en met vakbonden. Het hoogste middel is ingezet: het opleggen van de standpunten van een selecte groep aan de hele groep. Dat kan als het over cao's gaat met een algemeen verbindend verklaring (AVV). De vraag doet zich inmiddels voor of zo een AVV recht doet aan de belangen van ondernemers en werknemers die samen eigen keuzen willen maken. Ja als je daarmee ondermijning en negatieve concurrentie kan voorkomen. De minister van SZW ziet hierop toe. 

Dispensatie

Dat toezicht is omgeven met complexe regelgeving en maakt dat bij volharding van standpunten juridische procedures doorlopen worden. In het veiligheidsdomein is dat al het geval vanaf eind jaren negentig. Begonnen met toegekende dispensatie van de Cao Particuliere Beveiliging voor evenementenbeveiliging. Inmiddels is sprake van de derde dispensatieprocedure en dat terwijl de tweede nog bij de Raad van State wacht op een finale oordeel. Het draait intussen ook niet alleen meer om evenementenbeveiliging maar om alle soorten veiligheidswerkzaamheden vervat in de Cao Veiligheidsdomein. Ook zijn inmiddels drie cao's, arbeidsvoorwaarden, fonds en derde ww-jaar, in het geding voor dispensatie. Duidelijk is dat de minister het ook niet meer zo goed weet. Het ene moment stemt hij in met dispensatie en het andere moment niet. Zegt dat iets over de complexiteit of spelen andere belangen. De Raad van State zal uiteindelijk het oordeel moeten vellen.

Voorziening

Gelukkig is er de mogelijkheid om door tussenkomst van de rechtbank een voorziening te verzoeken, wachtende op definitieve uitspraak. Inmiddels is deze twee keer toegekend. Voor de tweede en derde lopende procedures. Dat geeft stabiliteit en rust en voorkomt onnodige gevolgen van tussenvonnissen die nog gecorrigeerd kunnen worden verderop. De procedures geven inmiddels diep inzicht in de werking van de AVV. Er zijn ook maar weinig procedures die tot de Raad van State doordringen. Het veiligheidsdomein schrijft hiermee geschiedenis en mogelijk aan nieuwe wetgeving rondom de AVV.

Respect

Wat in alle procedures vaak vergeten wordt is de kern waar een geschil van inzicht om draait. Zo ook hier is er sprake een niet verenigbaar belang van strijdende partijen. De ene wenst te overheersen over de ander? De redenen zullen zeker interessant zijn, maar dragen niet meer bij tot een oplossing als procedures zover escaleren. Zeker als men zich ook bediend van fakenews en politieke instrumenten. Dan helpt slechts een uitspraak van de hoogste rechter. En toch... uiteindelijk zullen strijdende partijen toch elkaar in de ogen moeten kijken en van elkaar accepteren dat ze anders zijn en mogelijk een legitieme een wens hebben tot zelfbeschikking. Is dat niet juist waar ook weer een oorlog voor woedt. Het recht op ruimte voor eigen cao-keuzen, wanneer die niet de concurrentiepositie van de werknemer ondergraven zou het basisprincipe van de AVV toets moeten zijn. Dat zou duidelijkheid scheppen en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in cao-land. Weg van dominantie naar een groei van respect voor andere inzichten. 

zie ook verzoek om voorlopige voorziening door rechter toegekend