Wet Werk en Zekerheid

In veel van onze opdrachten speelt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wel een rol. De gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn groot. Vooral voor ondernemingen en bedrijfstakken die te maken hebben met een grote externe flexibele personele schil. De nieuwe wet zet bestaande verdienmodellen onder druk en geeft onzekerheid voor ondernemer en medewerker. De illusie dat de flexibele medewerker vanaf juli 2015 meer baanzekerheid heeft zal snel doorgeprikt worden. 

De verwachting is dat er een nomadentocht van rondtrekkende medewerkers ontstaat die te horen heeft gekregen dat er voor hen de komende 6 maanden even geen werk is. En is er al baanzekerheid, dan zal deze gedeeld moeten worden met anderen om zo toch nog voldoende tegemoet te komen aan de wens van flexibele inzetbaarheid voor de ondernemer. Want deze heeft, zeker in dit economisch getijde, minder zekerheid over wat de markt morgen doet.  

Dit speelt ook In de detailhandel. Daar ondersteunen we branchevereniging Dibevo met het geven van voorlichting aan de leden en het samen in discussie gaan over de impact van de WWZ. Kennisdelen, maar vooral ook samen in gesprek over de mogelijkheden in de dagelijkse praktijk, helpt ondernemers om zich voor te bereiden op de grootste verandering van het ontslagrecht dat we kennen.

Bekijk hier de LeVinck Cao en Bestuur presentatie van de vier uur durende workshop "Wegwijs met personeel". Een combinatie van WWZ, Arbo en samenhang met de cao.