LeVinck Cao en Bestuur ondersteunt cao Nederlandse Podia

Na een geslaagd cao-moderniseringstraject in 2014 is Leon Vincken gevraagd om de cao ondersteuning van partijen bij de cao Nederlandse Podia te continueren. Naast de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, is FNV Kiem als werknemersvertegenwoordiging betrokken. De cao-onderhandelingen kenmerken zich als constructief en zoekend naar oplossingen voor de uitdagingen van de theaters, concertzalen en podia's in een economisch tijdsgewricht waarin deze branche forse ombuigingen moet realiseren.

Leon Vincken ondersteunt partijen in het realiseren van een gezamenlijke cao uitkomst. Zie ook Werkzaam bij voor meer informatie.