Beschermen regels vandaag - morgen hinderen ze

Arbeidsvoorwaarden en cao's zijn goed geregeld, maar sluiten ze nog wel aan op wendbaar ondernemerschap? Is deze regelgeving wat ondernemende werknemers zoeken? Wij helpen verder met de regels van morgen.

Beschermen regels vandaag - morgen hinderen ze

Of het nu gaat over arbeidstijden, toeslagen, complexe functiewaardering en beloning. Vergoedingen en uitruil van arbeidsvoorwaarden, een standaard cao of een minimum. We kennen ze in vele soorten en maten. Producten van uren hard onderhandelen en bereiken van compromissen. Van vele jaren tot gisteren. Maar zijn deze nog het antwoord op wat morgen nodig is?

Krijgt de werknemer nog voldoende stimulans en uitdaging tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en dagelijks leveren van topkwaliteit?

Arbeidsvoorwaardenafspraken in cao's of personeelsreglementen zijn de perfecte plaats om terug te keren naar de oorsprong van arbeid op basis van vakmanschap. Loon versus werk. De extra paar handen, hersens en emotie die de onderneming weer een stap verder brengen. Dat vraagt lef, dat vraagt flexibiliteit, dat vraagt vertrouwen in eigen kunnen. Dat vraagt ruilen van loon en ruimte voor groei en leren. Oftewel prestatie en toegevoegde waarde voor productie.

De regels van morgen wijzen de weg naar flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. Niet gehinderd door verworven rechten uit het verleden. Moderne arbeidsvoorwaarden geven hiervoor ruimte met een risicodeling die voor werkgever en werknemer kansen biedt.

Toe aan een nieuwe frisse sociaal-innovatieve kijk op arbeidsvoorwaarden? LeVinck Cao en Bestuur is uw partner voor de invulling hiervan en het onderhandelen voor uw arbeidsvoorwaarden van morgen. 

CONTACT