Toezicht zoekt directie - directie zoekt toezicht

Toezichthouders zoeken de bestuurder die past bij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als hoeder van hun organisatie. De bestuurder zoekt de counter vailing power en advies van het toezicht. Wij zijn uw uitkomst.

Toezicht zoekt directie - directie zoekt toezicht

Kern van toezichthouden is, naast kennis, netwerk en affiniteit, het juiste gevoel weten te ontwikkelen voor afstand en nabijheid. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de toezichthouder? Wanneer wordt deze zelf bestuurder en is actief in de bedrijfsvoering? Wat betekent dan onafhankelijkheid? Een boeiend dilemma. LeVinck Cao en Bestuur is voorstander van de onafhankelijk kritische rol, maar gaat daarbij intensieve samenwerking met het bestuur niet uit de weg, als daarmee het maatschappelijke doel gediend is. Kritische zelfreflectie met externe toetsing is daarbij essentieel voor toezichthouders

Bestuurders zoeken tijdens termijnwisseling van hun toezichthouder, de toezichthouder die hun past. In excel heet dit een kringverwijzing. Kan dit wel?

Is er voldoende toegevoegde competentie ten opzichte van zittende toezichthouders en het bestuur?

Deze overwegingen horen ook bij het invullen van de directie van een branche-belangenvereniging, waarbij de toezichthouder gevormd wordt door het bestuur en beiden gevoed worden door hun ledenraad. Het bestuur zoekt de rol die past bij hun branche en ledenraad. De directeur vult het operationele gedeelte en kan daarbij deels bestuurlijke zichtbaarheid overnemen. LeVinck Cao en Bestuur vult ook dit soort rollen in vanuit de bovenstaande principes van Good Governance.

Toezichthouder - bestuur - directie, het draait slechts om kwaliteit van de toegevoegde waarde voor de dagelijkse werkzaamheden in het werkveld. Daar wordt de organisatie en vereniging beleefd, daar is de verbinding tussen klant en product. De organisatie eromheen faciliteert slechts.

Zoekt u een bestuurder of toezichthouder? LeVinck Cao en Bestuur is uw antwoord. 

CONTACT