Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Bij de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, SSFH, was LeVinck Cao en Bestuur vanaf de oprichting actief betrokken in begeleiding van de opzet en vormgeving van het fonds, passend bij de afspraken van sociale partners. Namens INEEN, vereniging voor eerstelijns zorgorganisaties,  werd sinds de oprichting het voorzitterschap ingevuld. 

SSFH is het arbeidsmarktfonds voor de ondersteunende functies in de huisartsenzorg. Sociale partners hebben besloten tot oprichting van dit fonds om naast de reguliere cao onderhandelingen in alle rust een meerjarenbeleid te ontwikkelen en uit te voeren rondom arbeidsmarkt, arbo, scholing en veiligheidsvraagstukken. De bedrijfstak bestaat uit kleine huisartspraktijken en (middel)grote zorgorganisaties waaronder de huisartsenposten voor de avond-, nacht- en weekenddiensten. De behoefte aan ondersteunend personeel varieert onder andere van doktersassistent tot praktijkverkleegkundige, van chauffeur tot triagist. Het arbeidsmarktfonds geeft uitvoering aan een sectorplan voor 600 nieuwe banen, participeert in het zorgbrede arbeidsmarktonderzoek en rolt een plan uit in het kader van de Veilige Publieke Taak. Het fonds voorziet in een stagevergoeding voor BBL-opleidingen en voert daarnaast een aantal projecten uit op verzoek van cao-partijen. Het fonds wordt bestuurd door acht bestuurders namens de LHV, INEEN, NVDA, NVvPO, FNV en CNV Connectief

Deze opdracht is i.v.m. aflopen van de bestuurstermijn afgerond op 1 maart 2017.