Van Neynsel

LeVinck Cao en Bestuur onderhandelde namens en met de ondernemingsraad van de Van Neynsel, ouderenzorginstelling 's-Hertogenbosch, jaarlijks over de eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Daarnaast waren we als vaste adviseur van de ondernemingsraad actief betrokken bij complexe OR vraagstukken. 

In 2015 is de keuze voor de ontwikkelorganisatie met reorganisatieproces het grootste vraagstuk in de begeleiding naar een nieuwe toekomst. De ouderenzorg maakt een grote transitiefase door. Baanzekerheid en nieuwe werkvormen staan hierbij centraal, naast inhoudelijke keuzes voor een kwalitatief zorgaanbod.

De ondernemingsraad heeft sinds de eerste eigen arbeidsvoorwaardenregeling de keuze gemaakt voor de medewerker van de toekomst. Een medewerker die zelf de regie houdt over zijn vak en zijn dagelijkse werkzaamheden. Een medewerker die kwaliteit garandeert. Maar ook een medewerker die zich laat beoordelen, niet terugschrikt van een prestatie en flexibel inzetbaar is. Deze combinatie, regie over het eigen werkrooster gecombineerd met keukentafelgesprekken over kwaliteit, vormen een ideale mix voor toekomstig baanbehoud. 

Flankerend beleid, zoals een persoonlijke leerrekening, jobrotation, innovatieve arbeidsmarktprojecten en een nieuwe mix van vaste en flexibele arbeidscontracten, zorgt ervoor dat de ondernemingsraad positief stuurt naar een nieuwe toekomst. Leon Vincken ondersteunde de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur de voorbije jaren actief bij het maken van de bijbehorende afspraken. Co-creatie werd hierbij gezien als basis om samen de nieuwe toekomst in te vullen. Medewerkers werden tijdens actieve netwerkbijeenkomsten meegenomen. 

Deze opdracht werd afgerond in het derde kwartaal van 2015.