Stichting Prisma

Bij Stichting Prisma, verstandelijke gehandicaptenzorg in Noord-Brabant, maakte LeVinck Cao en Bestuur deel uit van de Raad van Toezicht. Toezicht houden in de zorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij een zorgorganisatie bij de invulling van haar maatschappelijke positie maximaal ondersteund wordt in counter vailing power en advies. 

Net als alle zorgorganisaties bevindt ook Prisma zich in turbulente tijden. De Raad van Toezicht is actief en vanuit haar functioneren betrokken in het transitieproces van nieuwe wetgeving en daarbij behorende rollen van spelers in het zorgveld. De veranderingen vragen veel van medewerkers, cliënten en hun familie. Bestuur en management worden ondersteund vanuit het toezichtkader om innovatief en solide Prisma deze nieuwe fase in te laten gaan. De doorontwikkeling van Landpark Assisië, het project Zorgrijk-Regelarm, naast de kwalitatieve invulling van behandel- en zorgtrajecten maken Prisma tot een vooruitstrevende speler in de regio waar het goed werken en verblijven is. Vanuit LeVinck Cao en Bestuur werd in het toezicht de focus gericht op zorginhoud, kwaliteit, HRM en de herinrichting van het Landpark.

De werkzaamheden zijn beëindigd op 1 januari 2017 i.v.m. verstrijken van de maximale toezichttermijn.