Werkgeversvereniging Nederlandse Podia

Voor de VSCD, Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirectes (voorheen de WNP), is LeVinck Cao en Bestuur gevraagd om te ondersteunen bij de cao onderhandelingen voor de cao Nederlandse Podia. Deze cao is in 2014 volledig gemoderniseerd en herschreven onder begeleiding van Leon Vincken.

De WNP maakt inmiddels onderdeel uit van de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, VSCD. Deze vereniging is de belangrijkste belangenbehartiger van theaters, concertzalen en festivals. Daarnaast levert de VSCD kennis en kunde die de (festival)podia en jodiumkunsten ondersteunen. Voor werknemers is de Kunstenbond de cao-belangenbehartiger. De cao is een compleet arbeidsvoorwaardenpakket zoals we dat in grotere branches kennen. Bij de modernisering is een jaarurensystematiek ingevoerd. De cao kent uitgebreide hoofdstukken over contractvorming, werktijden, loon, verlof en vergoedingen. Daarnaast is er een functieboek gekoppeld aan de cao. Het pensioenfonds is Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PFZW waar de sector vrijwillig bij is aangesloten.