Dagelijks ben ik actief voor de belangen van organisaties, werknemers en hun branchevertegenwoordigers. Vanuit de verschillende perspectieven op landelijk niveau in besturen of bij individuele kwesties. Mijn strategisch inzicht, visie op toekomstige ontwikkelingen met oog voor kansen - bedreigingen en het verbinden van relaties die hierbij betrokken zijn vormen mijn kracht. Dit laat ik zien als cao-onderhandelaar voor publieke en private sectoren, bestuurder van pensioen- en arbeidsmarktfondsen,  toezichthouder en directeur van een branchevereniging. Naast adviestrajecten voor organisaties of hun ondernemingsraad. 

Ooit begonnen als neonatologie-verpleegkundige met het belang van de allerkleinste en het jonge gezin voorop, sta ik nu voor het belang van grote groepen organisaties en hun werknemers. Kwaliteit, professionaliteit en maatschappelijke verbinding vormen daarbij sleutelwoorden. Net als countervailing power. Want zonder de juiste tegenkrachten en OMdenken, stagneert een organisatie of loopt een branchevereniging leeg. Steeds weer oog houden voor kansen en succes voor het geheel, maar wel gebaseerd op basisfundamenten van feitenkennis en borging in juridisch kloppende afspraken. Een cao akkoord met veel tekst zonder juridische grondslag is goed voor bezigheidstherapie en show voor achterbannen. Een pensioenfonds dat niet waarmaakt wat het belooft verliest zijn maatschappelijke legitimatie. Een arbeidsmarktfonds met mooie projecten die vervolgens niet in een sector landen, doet aan financiering van adviesclubs. Een toezichthouder die niet kritisch zijn mede toezichthouders en het bestuur beoordeelt, verzuimt zijn plicht aan cliënten, werknemers en maatschappij. 

In mij ontdekt u een gedreven enthousiaste persoon, een onderhandelaar - adviseur - ondersteuner - bestuurder, iemand die snelle verbindingen legt, kennis ontsluit en parallelle ontwikkelingen vertaalt naar succesvolle opdrachten. 

Mijn werkzaamheden

 1. Eigenaar LeVinck BV en LeVinck Cao en Bestuur BV (vanaf 2015).
 2. Directeur Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, branchevereniging voor bedrijven in het Veiligheidsdomein (vanaf 2010).
 3. Voorzitter Sociaal Fonds Veiligheidsdomein, arbeidsmarktfonds voor werkgevers en werknemers in het Veiligheidsdomein (vanaf 2010). 
 4. Bestuurder Pensioenfonds Recreatie (2011-2023), dagelijks bestuur (2018).
 5. Voorzitter Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, arbeidsmarktfonds voor werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg (2012-2017).
 6. Toezichthouder Stichting Prisma, zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg (2006-2017).
 7. Cao onderhandelaar detailhandel gezelschapsdieren & piano’s, particuliere beveiliging & crowdmanagement (vanaf 2010), Nederlandse Podia (vanaf 2013), Textielverzorging (vanaf 2021).
 8. Adviseur diverse bedrijfstak-brancheverenigingen (vanaf 2010).

 

Mijn opleiding

On the job na mijn VWO-B, verpleegkundige-A-Kinder-Neonatologie diploma in alle diverse werktrajecten en bestuurlijke functies. Aangevuld met diverse korte cursussen, bijscholingen en recent in 2018 de post academische opleiding tot Certified Pension Executive. 

 • 2019: Internal Audit Masterclass (KPMG)
 • 2018: Certified Pension Executive (Erasmus Universiteit)
 • 2017: IT-beheersing pensioenfondsen (Nyenrode)
 • 2017: Vermogensbeheer (Cardano)
 • 2016: Beleid en verantwoording, niveau B (SPO)
 • 2015: Financiële aspecten & pensioenbeleid, niveau B (SPO)
 • 2013 + 2014: Opleiding bestuurders pensioenfondsen (BlackRock)
 • 2013: Masterclass Crisismanagement (SPO)
 • 2013: Financiële sturing voor toezichthouders in de zorg (NVTZ)
 • 2012: Social Media Management (Just Connecting)
 • 2012: Masterclass balans en vermogensbeheer (SPO)
 • 2011: Besturen van een pensioenfonds, vermogensbeheer (SPO) 
 • 2011: Internationaal arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, belastingrecht (AWVN)
 • 2009: Financiën voor niet financiële managers (ICM)
 • 2009 + 2011: Onderhandelen en non verbale communicatie (TOM)
 • 2007: Besturen van een pensioenfonds (wetgeving&beleid, Financiën/FTK/ALM, vermogensbeheer (SPO)
 • 2004: Arbeidsrecht (Schellart Advocaten)
 • 2004: Persoonlijke effectiviteit (SBI) 
 • 2003: Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG)
 • 2002: Media training (Hilversum)
 • 2000: Vakbondsconsulentschap (CNV Publieke Zaak)
 • 2001: Onderhandelen (SBI) 
 • 2000: Emotionele Intelligentie (CNV)

 Vroegere werkzaamheden

 • MKB-Nederland - Senior consultant (tot 2015)
 • CNV Publieke Zaak - landelijk cao onderhandelaar zorg (tot 2010)
 • PGGM / PFZW - bestuurder pensioenfonds (tot 2010)
 • Sectorfonds Zorg en Welzijn - bestuurder arbeidsmarktfonds (tot 2010)
 • IZZ - plaatsvervangend bestuurder (tot 2009)
 • Ziekenhuis Heerlen - neonatologie verpleegkundige (tot 2001)

Bij MKB-Nederland betrokken bij de detailhandel, recreatie, verpleeg- en verzorgingshuizen, beveiliging, kappersbedrijven, projecten sociale innovatie
Bij CNV Publieke Zaak betrokken bij de cao, arbeidsmarkt-, kinderopvangfondsen in de thuiszorg, kraamzorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, ziekenhuizen, reclassering, Rode Kruis, PR campagnes en initiator Slimmer Werken in de zorg.