Ook in de beveiliging WWZ uitzonderingen mogelijk

Niet alleen bij de cao voor de theaterbranche, de Cao Nederlandse Podia, maar ook bij de cao Beveiliging is het LeVinck Cao en Bestuur gelukt om namens werkgevers afspraken te maken over uitzonderingen op de WWZ. LeVinck Cao en Bestuur vervult de directiefunctie van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en is in die hoedanigheid eerste onderhandelaar namens werkgevers. Voor werkgevers zijn de uitzonderingen op de Wet Werk en Zekerheid van essentieel belang. 

Eerder schreven we al over de oproep in de Volkskrant. De onderhandelingen duurden met vakbonden bijna een jaar. Niet dat er bij vakbonden geen begrip was voor de unieke situatie van de beveiliging bij evenementen en horecavoorzieningen, maar hoe vul je dan die uitzondering in en hoe voorkom je dat andere partijen dit weer gebruiken als opstapje voor nieuwe flexibilisering in andere sectoren waar de omstandigheden toch weer anders zijn. Partijen hebben elkaar uiteindelijk gevonden door het unieke karakter van de inzet van flexibele medewerkers te benoemen en te koppelen aan de bijbehorende functies in de cao, zoals ook de WWZ voorschrijft. Daarbij is goed gekeken naar het werken op flexibele onvoorspelbare locaties met een eveneens onvoorspelbare incidentele inzet van beveiligers die kan oplopen van 1 tot 300 uur. De uitwerking in de cao teksten luisterden heel nauw binnen een strak juridisch kader. 

Zeker 90% van de beveiligers bij de evenementen werkt als oproepkracht in een bijbaan. De WWZ maakte dit onmogelijk.

Partijen kunnen na dit akkoord een stap verder zetten in de onderhandelingen die moeten leiden tot één geharmoniseerde cao Beveiliging waarbij alle soorten beveiliging onder één paraplu komen. Nu zijn het nog twee cao-onderdelen. 

Lees ook de berichtgeving op www.vbe.biz/actueel.