Samen een cao bouwen in de beveiliging

Met Digi-C bouwen de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, VBe NL, en vakbond De Unie samen aan eigentijdse arbeidsvoorwaarden die niet langer meer alleen het domein zijn van onderhandelaars maar waaraan alle betrokken werknemers en werkgevers kunnen meewerken. Met panels en een online enquête worden de cao-onderhandelingen voorbereid, ondersteund en na afloop getoetst.

De opdracht van de Sociaal Economische Raad in uitvoering en met succes.

De cao Beveiliging is de tweede cao in de particuliere beveiliging en crowdmanagement. Deze is speciaal gericht op mkb bedrijven die een breed pallet aan activiteiten in huis hebben, van alarmcentrales, hondenbeveiliging tot de bekende manbewaking, luchthavenbeveiliging of mobiele surveillance, maar ook evenementen- en horecabeveiliging, of de KNVB stewards en zelfs de vele verkeersregelaars vinden er onderdak. Het veiligheidsdomein in één huis. Opzet van de cao is eenvoud, duidelijkheid en regelen voor werkgever en werknemer wat noodzakelijk is en lokaal niet zo eenvoudig met elkaar geregeld kan worden. Basis is gelijkheid onder ieders eigen vakbekwame verantwoordelijkheid.

Gelijkheid betekent ook dat vakbondsleden niet een andere stem hebben dan werknemers die niet aangesloten zijn. Digi-C helpt en ondersteund hierbij. Ieder die wil kan meedoen. Aan de eerste ronde voor de cao van 2018-2019 werken inmiddels ruim 400 werknemers mee met een stand-by panel van 100. Werkgevers en werknemers zijn vooraf in panels geconsulteerd over de voor hen belangrijkste onderwerpen die in de cao geregeld moeten worden. 

Partijen geven nu uitvoering aan de input. Resultaten worden verwacht in november 2018. 

Lees hier berichtgeving en de resultaten van het Digi-C onderzoek.

Leon Vincken, geeft als directeur VBe NL en voorzitter van het sociaal fonds SFCB, uitvoering namens VBe NL.