Over LeVinck

LeVinck Cao en Bestuur is een onderneming die zich richt op het ondersteunen van werkgevers en werknemers in het speelveld van sociale partners. Met advies en onderhandelingen over cao’s worden ondernemingsraden, werkgevers en brancheverenigingen ondersteund. Daarbij biedt LeVinck Cao en Bestuur ook invulling voor bestuurlijke functies in pensioen- of arbeidsmarktfondsen.

LeVinck Cao en Bestuur is een organisatie die werkt met bestuurder, Leon Vincken, die al jaren in het speelveld van sociale partners acteert, voor werkgevers en voor werknemers. 

Leon Vincken heeft een ruime ervaring wanneer het gaat over het deelnemen aan complexe cao-onderhandelingen in de publieke en private sector. Hij is een ervaren bestuurder van pensioen- en arbeidsmarktfondsen opgedaan in werknemerskring en werkgeverskring.

Lees hier meer over wie is Leon Vincken?