Successen in 2019

2019 was een bijzonder jaar met een aantal successen. Niet alleen zijn er meer ad hoc opdrachten ingevuld en werd een aantal inhoudelijk uitgebreid, er zijn inhoudelijke successen bereikt. Zo is de cao Dibevo NPMB-VMN wederom voor een AVV geslaagd en is de cao Veiligheidsdomein definitief gedispenseerd door minister Koolmees.

De dispensatie van de cao Veiligheidsdomein is volledig begeleid door LeVinck Cao en Bestuur en advocatenkantoor Lanen&Standhardt, namens VBe NL. Een unieke prestatie waardoor het mogelijk is gebleken om ook van een sectorale AVV-cao te dispenseren. Mits de specifieke bedrijfseigenschappen voldoende kenmerkend afwijken. Een complex juridische samenhang van ontwikkelingen in de veiligheidsbranche waar meerdere cao's samenkomen en een klein aantal grote bedrijven de markt met hun cao tracht te monopoliseren. Naast het juridische aspect rondom om AVV speelt ook het politieke speelveld en lobbykracht van de nieuwe gevestigde en inmiddels breed erkende branchevereniging VBe NL. LeVinck Cao en Bestuur voert hier vanaf 2010 de directie en heeft de vereniging i.s.m. leden, bestuur en team van de werkorganisatie, mede op de kaart gezet en opengesteld voor vele mkb-bedrijven in het bredere veiligheidsdomein. Lees het complete verhaal en achtergronden op www.vbe.biz waar Leon Vincken ook geregeld een blog plaatst. Een verhaal over gelijkheid, kwaliteit en transparantie in een sector die midden in onze dagelijkse realiteit achter en voor de schermen actief aanwezig is en mee zorg draagt voor onze veiligheid.

De cao Dibevo NPMB-VMN is de afgelopen jaren sterk gemoderniseerd en afgestemd op detailhandelactiviteiten anno 2020. Aansluiting op andere dagvensters met flexibele werktijden, invoering leerrekening en eenvoudige vorm van prestatiebeloning, ook betaalde mantelzorg is onderdeel van de cao. Naast de cao wordt voor het derde jaar een sociaal fonds gevoerd om o.a. opleidingsinspanningen in de sector te stimuleren. 

Ook bij het pensioenfonds Recreatie is het volop bestuurlijk in de actiestand. Wetgeving, een polder in beweging naar een nieuw pensioenakkoord en marketing activiteiten om beter aan te sluiten bij werkgevers en deelnemers. Leon Vincken is na een jaar vervangend, per maart 2019 benoemd als lid Dagelijks Bestuur en operationeel mede verantwoordelijk voor de dagelijkse bestuurlijke aandacht die een pensioenfonds met inmiddels een miljard euro vermogen bezig houdt. Het fonds kent vele uitbestedingsrelaties en is gehouden aan strakke pensioen wet- en regelgeving. Korten en premie-ontwikkelingen domineren de agenda naast bestaansrecht van een jong groen groeiend fonds dat het gastvrijdheidskenmerk van de sector wenst uit te stralen. Een uitdaging. 

Afgelopen jaar en ook weer in 2020 wordt nog altijd ad hoc en in een aantal ook structureel ondersteuning en advies geboden bij diverse vraagstukken rondom arbeidsvoorwaardenvorming, reorganisaties of brancheontwikkeling. Zo wordt bijvoorbeeld de WNP ook dit jaar weer ondersteund bij haar cao-onderhandelingen. 

We kijken tevreden terug op inmiddels vijf jaar LeVinck Cao en Bestuur en richten ons op een voortzetting van alle activiteiten de komende jaren.