600 huisartsondersteuners gezocht

De huisartsenzorg is op zoek naar 600 nieuwe huisartsondersteuners. Vandaag is de campagne zorgkansen hiervoor gestart. Als een van de weinige zorgbranches is de huisartsenzorg op zoek naar nieuwe werknemers. De verschuivingen van zorg naar de eerste lijn en de taakverschuiving naar praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen scheppen deze nieuwe banen.

Read more
LeVinck Cao en Bestuur ondersteunt cao Nederlandse Podia

Na een geslaagd cao-moderniseringstraject in 2014 is Leon Vincken gevraagd om de cao ondersteuning van partijen bij de cao Nederlandse Podia te continueren. Naast de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, is FNV Kiem als werknemersvertegenwoordiging betrokken. De cao-onderhandelingen kenmerken zich als constructief en zoekend naar oplossingen voor de uitdagingen van de theaters, concertzalen en podia's in een economisch tijdsgewricht waarin deze branche forse ombuigingen moet realiseren.

Read more
Wet Werk en Zekerheid

In veel van onze opdrachten speelt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wel een rol. De gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn groot. Vooral voor ondernemingen en bedrijfstakken die te maken hebben met een grote externe flexibele personele schil. De nieuwe wet zet bestaande verdienmodellen onder druk en geeft onzekerheid voor ondernemer en medewerker. De illusie dat de flexibele medewerker vanaf juli 2015 meer baanzekerheid heeft zal snel doorgeprikt worden. 

Read more