Toezicht en zeggenschap

Dit jaar stopt LeVinck Cao en Bestuur met het toezicht houden bij Stichting Prisma, zorginstelling voor mensen met een beperking. De termijnen zitten erop. Het is tijd om het stokje weer over te dragen. We kijken terug op een boeiende periode waarin maatschappelijk toezicht in de zorg centraal staat en de zorgsector de ene transitie na de andere doormaakt. Dit onder een snel veranderende maatschappij.

De komst van de WMO, Participatiewet, veranderingen in de AWBZ, allen met een sterk financieel kader maar tegelijkertijd met een uitdaging. De zorg moet anders is het motto. De overheid trekt zich verder terug, de burgers zijn meer aan zet.

Read more
De kracht van het besturen van fondsen

LeVinck Cao en Bestuur is als bestuurslid actief bij het pensioenfonds recreatie, SPR en als voorzitter bij het arbeidsmarktfonds in de huisartsenzorg, SSFH. In beide besturen is het zaak om met mede bestuursleden, als vertegenwoordigers van sociale partners in de verschillende branches, de doelstellingen van het fonds te halen. Niet altijd een eenvoudige opgave nu de vanzelfsprekendheid van solidariteit steeds meer plaats maakt voor directe resultaten voor het individu en eigen groep. 

Read more
Nieuwe cao Nederlandse Podia met WWZ, ZZP en duurzaamheidsafspraken

Vlak voor de start van de zomer werd onder begeleiding van LeVinck Cao en Bestuur een nieuw cao-akkoord bereikt voor de Nederlandse Podia. WNP en FNV Kiem (vanaf 1 juli 2017 de Kunstenbond) spreken van moderne principiële keuzes. Er zijn afspraken gemaakt over flexibele inzet van werknemers zoals deze mogelijk zijn onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, inzet van zelfstandigen en mogelijkheden voor ouderen om meer in deeltijd te werken.

Read more