Ook in de beveiliging WWZ uitzonderingen mogelijk

Niet alleen bij de cao voor de theaterbranche, de Cao Nederlandse Podia, maar ook bij de cao Beveiliging is het LeVinck Cao en Bestuur gelukt om namens werkgevers afspraken te maken over uitzonderingen op de WWZ. LeVinck Cao en Bestuur vervult de directiefunctie van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en is in die hoedanigheid eerste onderhandelaar namens werkgevers. Voor werkgevers zijn de uitzonderingen op de Wet Werk en Zekerheid van essentieel belang. 

Read more
Toezicht en zeggenschap

Dit jaar stopt LeVinck Cao en Bestuur met het toezicht houden bij Stichting Prisma, zorginstelling voor mensen met een beperking. De termijnen zitten erop. Het is tijd om het stokje weer over te dragen. We kijken terug op een boeiende periode waarin maatschappelijk toezicht in de zorg centraal staat en de zorgsector de ene transitie na de andere doormaakt. Dit onder een snel veranderende maatschappij.

De komst van de WMO, Participatiewet, veranderingen in de AWBZ, allen met een sterk financieel kader maar tegelijkertijd met een uitdaging. De zorg moet anders is het motto. De overheid trekt zich verder terug, de burgers zijn meer aan zet.

Read more
De kracht van het besturen van fondsen

LeVinck Cao en Bestuur is als bestuurslid actief bij het pensioenfonds recreatie, SPR en als voorzitter bij het arbeidsmarktfonds in de huisartsenzorg, SSFH. In beide besturen is het zaak om met mede bestuursleden, als vertegenwoordigers van sociale partners in de verschillende branches, de doelstellingen van het fonds te halen. Niet altijd een eenvoudige opgave nu de vanzelfsprekendheid van solidariteit steeds meer plaats maakt voor directe resultaten voor het individu en eigen groep. 

Read more