Oproep VBe NL ontheffing flexwet in Volkskrant

Vandaag roept Leon Vincken, als directeur VBe NL, Minister Asscher in de Volkskrant op om de flexwet voor evenementenbeveiliging buiten werking te stellen. De evenementenbeveiliging kent nu nog een cao ontheffing voor de inzet van oproepkrachten. Deze vervalt op 1 juli. Op dit moment wordt met vakbonden druk overleg gevoerd over hoe verder met de meer dan 90% oproepkrachten. De polderbelangen en het verzoek om volledige ontheffing vormen een ware puzzel voor partijen. 

Read more
Akkoord over toekomst Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Vrijdag met de start van de carnaval bereikten partijen in de huisartsenzorg, onder voorzitterschap van Leon Vincken, namens het sociaal fonds (SSFH), een akkoord over de toekomst van de POH. Partijen in de huisartsenzorg worstelden al geruime tijd met hun verschil van visie welke functionarissen in de toekomst werkzaam zullen zijn in de praktijken. Vooral de discussie over het niveau en de doorstroom naar de POH functie stond hierin centraal.

Read more
Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland timmert aan de weg

VBe NL is in trek. Steeds meer beveiligingsorganisaties weten de branchevereniging te vinden. Het centrale thema kwaliteit naast gelijkwaardigheid en de belangrijke netwerkfunctie zijn veel gehoorde redenen. LeVinck Cao en Bestuur verzorgt de directie en treedt namens het bestuur naar buiten. Samen met het bestuur, leden en stakeholders wordt hard gewerkt aan een nieuw keurmerk voor beveiligingsbedrijven.

Read more