Ondernemend pensioenfonds

Pensioenfonds Recreatie wordt ondernemend en houdt daardoor de pensioenregeling betaalbaar. Een ondernemingsplan ingegeven vanuit de ambitie om werkgevers recreatiebreed aan te sluiten is de eerste stap om de groeiende sector te bedienen. Het pensioenfonds kent nu nog een verplichtstelling voor de verblijfsrecreatie en zwembaden. De sector recreatie is echter veelomvattender.

Read more
Vooruitstrevend akkoord in detailhandel nu ook Algemeen Verbindend verklaard

De dierenspeciaalzaken in Nederland lopen samen met de winkels in piano's, muziekinstrumenten en bladmuziek voorop in de winkelstraat als het gaat om moderne arbeidsvoorwaarden. Werknemers kunnen rekenen op een leerrekening, betaald mantelzorgverlof en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in opleidingen vanuit het sociaal fonds. De arbeidstijden kunnen flexibel worden ingericht en toeslagen zijn voor een deel verwerkt in het vaste salaris. De vakvolwassen leeftijd gaat sneller omlaag dan wettelijk bepaald.

Read more
Cao Nederlandse Podia duurzaam

Met de keuze voor beloning boven het schaalmaximum en de mogelijkheid om van de cao af te wijken als een werknemer in zijn huidige functie tijdelijk niet optimaal kan functioneren, laat de cao Nederlandse Podia zien dat werkgever en werknemer samen duurzame inzetbaarheid kunnen realiseren. In combinatie met de in eerdere cao overeengekomen jaaruren systematiek, 80-90-100 regel en ruimte voor flexibele inzet, plaatst deze cao zich als voorbeeld voor het realiseren van duurzame arbeidsrelaties. 

Read more