Vooruitstrevend akkoord in detailhandel nu ook Algemeen Verbindend verklaard

De dierenspeciaalzaken in Nederland lopen samen met de winkels in piano's, muziekinstrumenten en bladmuziek voorop in de winkelstraat als het gaat om moderne arbeidsvoorwaarden. Werknemers kunnen rekenen op een leerrekening, betaald mantelzorgverlof en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in opleidingen vanuit het sociaal fonds. De arbeidstijden kunnen flexibel worden ingericht en toeslagen zijn voor een deel verwerkt in het vaste salaris. De vakvolwassen leeftijd gaat sneller omlaag dan wettelijk bepaald.

Read more
Cao Nederlandse Podia duurzaam

Met de keuze voor beloning boven het schaalmaximum en de mogelijkheid om van de cao af te wijken als een werknemer in zijn huidige functie tijdelijk niet optimaal kan functioneren, laat de cao Nederlandse Podia zien dat werkgever en werknemer samen duurzame inzetbaarheid kunnen realiseren. In combinatie met de in eerdere cao overeengekomen jaaruren systematiek, 80-90-100 regel en ruimte voor flexibele inzet, plaatst deze cao zich als voorbeeld voor het realiseren van duurzame arbeidsrelaties. 

Read more
Ook in de beveiliging WWZ uitzonderingen mogelijk

Niet alleen bij de cao voor de theaterbranche, de Cao Nederlandse Podia, maar ook bij de cao Beveiliging is het LeVinck Cao en Bestuur gelukt om namens werkgevers afspraken te maken over uitzonderingen op de WWZ. LeVinck Cao en Bestuur vervult de directiefunctie van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en is in die hoedanigheid eerste onderhandelaar namens werkgevers. Voor werkgevers zijn de uitzonderingen op de Wet Werk en Zekerheid van essentieel belang. 

Read more