LeVinck Cao en Bestuur ondersteunt cao Nederlandse Podia

Na een geslaagd cao-moderniseringstraject in 2014 is Leon Vincken gevraagd om de cao ondersteuning van partijen bij de cao Nederlandse Podia te continueren. Naast de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, is FNV Kiem als werknemersvertegenwoordiging betrokken. De cao-onderhandelingen kenmerken zich als constructief en zoekend naar oplossingen voor de uitdagingen van de theaters, concertzalen en podia's in een economisch tijdsgewricht waarin deze branche forse ombuigingen moet realiseren.

Read more
Wet Werk en Zekerheid

In veel van onze opdrachten speelt de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wel een rol. De gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn groot. Vooral voor ondernemingen en bedrijfstakken die te maken hebben met een grote externe flexibele personele schil. De nieuwe wet zet bestaande verdienmodellen onder druk en geeft onzekerheid voor ondernemer en medewerker. De illusie dat de flexibele medewerker vanaf juli 2015 meer baanzekerheid heeft zal snel doorgeprikt worden. 

Read more
Beveiligingsbranche VBe NL laat zich zien

LeVinck Cao en Bestuur is verantwoordelijk voor de directievoering van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, VBe NL. Directeur Leon Vincken blogt hierover in de VBE Digitaal en geeft interviews in vaktijdschriften. Onlangs verscheen de VBe NL Digitaal editie mei en verscheen er een dubbelinterview met de voorzitter Peter Hoes. Beiden geven een mooi inkijkje in een boeiende opdracht. Een vereniging die aan de weg timmert van een netwerkclub die verschil wil maken op basis van de inhoud van ondernemen in de beveiligingsbranche. Een branche die vele uitdagingen kent.

Lees meer