Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland timmert aan de weg

VBe NL is in trek. Steeds meer beveiligingsorganisaties weten de branchevereniging te vinden. Het centrale thema kwaliteit naast gelijkwaardigheid en de belangrijke netwerkfunctie zijn veel gehoorde redenen. LeVinck Cao en Bestuur verzorgt de directie en treedt namens het bestuur naar buiten. Samen met het bestuur, leden en stakeholders wordt hard gewerkt aan een nieuw keurmerk voor beveiligingsbedrijven.

Read more
600 huisartsondersteuners gezocht

De huisartsenzorg is op zoek naar 600 nieuwe huisartsondersteuners. Vandaag is de campagne zorgkansen hiervoor gestart. Als een van de weinige zorgbranches is de huisartsenzorg op zoek naar nieuwe werknemers. De verschuivingen van zorg naar de eerste lijn en de taakverschuiving naar praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen scheppen deze nieuwe banen.

Read more
LeVinck Cao en Bestuur ondersteunt cao Nederlandse Podia

Na een geslaagd cao-moderniseringstraject in 2014 is Leon Vincken gevraagd om de cao ondersteuning van partijen bij de cao Nederlandse Podia te continueren. Naast de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, is FNV Kiem als werknemersvertegenwoordiging betrokken. De cao-onderhandelingen kenmerken zich als constructief en zoekend naar oplossingen voor de uitdagingen van de theaters, concertzalen en podia's in een economisch tijdsgewricht waarin deze branche forse ombuigingen moet realiseren.

Read more