De kracht van het besturen van fondsen

LeVinck Cao en Bestuur is als bestuurslid actief bij het pensioenfonds recreatie, SPR en als voorzitter bij het arbeidsmarktfonds in de huisartsenzorg, SSFH. In beide besturen is het zaak om met mede bestuursleden, als vertegenwoordigers van sociale partners in de verschillende branches, de doelstellingen van het fonds te halen. Niet altijd een eenvoudige opgave nu de vanzelfsprekendheid van solidariteit steeds meer plaats maakt voor directe resultaten voor het individu en eigen groep. 

Read more
Nieuwe cao Nederlandse Podia met WWZ, ZZP en duurzaamheidsafspraken

Vlak voor de start van de zomer werd onder begeleiding van LeVinck Cao en Bestuur een nieuw cao-akkoord bereikt voor de Nederlandse Podia. WNP en FNV Kiem (vanaf 1 juli 2017 de Kunstenbond) spreken van moderne principiële keuzes. Er zijn afspraken gemaakt over flexibele inzet van werknemers zoals deze mogelijk zijn onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, inzet van zelfstandigen en mogelijkheden voor ouderen om meer in deeltijd te werken.

Read more
Oproep VBe NL ontheffing flexwet in Volkskrant

Vandaag roept Leon Vincken, als directeur VBe NL, Minister Asscher in de Volkskrant op om de flexwet voor evenementenbeveiliging buiten werking te stellen. De evenementenbeveiliging kent nu nog een cao ontheffing voor de inzet van oproepkrachten. Deze vervalt op 1 juli. Op dit moment wordt met vakbonden druk overleg gevoerd over hoe verder met de meer dan 90% oproepkrachten. De polderbelangen en het verzoek om volledige ontheffing vormen een ware puzzel voor partijen. 

Read more